Do góry

 ODLEWNIE POLSKIE SA (17/2022) Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Spółki
21 grudnia 2022

ODLEWNIE POLSKIE SA (17/2022) Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 roku otrzymał od Pana Adama Żyły i Pana Marcina Wąsiela, jako uczestników porozumienia, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 2554), zawiadomienie o zwiększeniu udziału o więcej niż 2% w kapitale zakładowym Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 2554).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Prev Post

MI: rządowe wsparcie dla dwóch obwodnic w województwie świętokrzyskim (komunikat)

Next Post

ECHO INVESTMENT SA (68/2022) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach będącej w użytkowaniu wieczystym spółki zależnej Emitenta

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ