Do góry

 ODLEWNIE POLSKIE SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
26 stycznia 2023

ODLEWNIE POLSKIE SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach informuje, że raporty okresowe Emitenta w roku 2023 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Raport roczny za 2022 rok – w dniu 12 kwietnia 2023 roku,

– Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – w dniu 12 maja 2023 roku,

– Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – w dniu 14 listopada 2023 roku,

– Raport półroczny za I półrocze 2023 roku – w dniu 21 września 2023 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz za II kwartał roku obrotowego 2023.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Prev Post

MI: Umowa na ekspresowe przejście drogowe przez Kielce (komunikat)

Next Post

MI: Ruszają przetargi na kolejne odcinki dróg (komunikat)

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ