Do góry

 Poradnik dla mieszkańców Kielc – Jak uzyskać dotację na pompę ciepła w 2024 roku?
23 stycznia 2024

Poradnik dla mieszkańców Kielc – Jak uzyskać dotację na pompę ciepła w 2024 roku?

Chociaż pompy ciepła dopiero niedawno pojawiły się na polskim rynku, szybko zdobyły popularność. Jej przyczyn można upatrywać zarówno w łatwości obsługi systemów tego typu, jak i w ekonomice ich użytkowania. Tę ostatnią znacząco podnosi możliwość uzyskania dotacji na zakup i montaż tych urządzeń. Z jakich programów pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Kielc, planujący instalację pompy ciepła?

Czym jest i jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie, które pobiera energię z otoczenia, a następnie przetwarza ją w sposób umożliwiający m.in. ogrzanie pomieszczeń mieszkalnych. Szczegółowy opis jej działania znajdziemy na stronie https://www.appenergy-kielce.pl/pompy-ciepla, nie będziemy więc szczegółowo omawiać go w naszym artykule. Dla naszych rozważań ważne są jednak dwa fakty:

 • Pompa ciepła korzysta z prądu elektrycznego. Jego zużycie jest zwykle podstawową składową kosztów jej funkcjonowania.
 • Ciepło może być pobierane przez omawiany system z różnych źródeł: powietrza, wody i gruntu. Na tej podstawie wyróżnia się kilka typów pomp ciepła. Charakteryzują się one zróżnicowanym poziomem wydajności, różne są również koszty, jakie trzeba ponieść przy ich montażu.
 • Powyższe informacje pomogą nam w analizie programów dotacji do pomp ciepła, dostępnych obecnie dla mieszkańców Kielc.

Jakie dofinansowanie montażu pompy ciepła można otrzymać w Kielcach z programu Mój Prąd?

W ramach programu Mój Prąd można uzyskać dotację na kilka typów urządzeń, służących do pozyskiwania, magazynowania i efektywnego wykorzystywania energii. Świetnym pomysłem może być spożytkowanie tych środków na zakup instalacji PV w APP Energy Fotowoltaika Kielce, która to firma ma siedzibę przy ul. Bohaterów Warszawy 6/7G, 25-394 Kielce, Tel: 603 243 885 – wytwarzanie własnego prądu zdecydowanie poprawi efektywność ekonomiczną samej pompy ciepła. Tę ostatnią również można oczywiście nabyć we wspomnianej firmie. Warto wiedzieć, że maksymalna dotacja przy zakupie kilku systemów może sięgać nawet 58 tysięcy złotych.

W przypadku instalacji samej pompy ciepła mieszkańcy Kielc mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie od 4400 zł (przy systemie powietrze-powietrze) do 28500 zł (przy montażu układu, czerpiącego ciepło z gruntu). Nabór do edycji programu na rok 2024 rozpocznie się przypuszczalnie już w kwietniu.

Jakie wsparcie mogą otrzymać mieszkańcy Kielc z programu Moje Ciepło?

W ramach programu Moje Ciepło można otrzymać dotację na zakup i montaż pompy ciepła w nowym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Wysokość wsparcia uzależniona jest:

 • od rodzaju systemu, jaki chcemy zamontować (na największą dopłatę mogą liczyć mieszkańcy Kielc, którzy zdecydują się na gruntową pompę ciepła – dotacja może wynieść w ich wypadku nawet 21000 zł)
 • od sytuacji rodzinnej (w przypadku osób, posiadających Kartę Dużej Rodziny, dopłaty wynoszą 45% kosztów kwalifikowanych, w pozostałych przypadkach – 30%).
 • Nabór wniosków w ramach tego programu prowadzony będzie do końca 2026 roku lub do momentu wyczerpania puli środków, przewidzianych na jego realizację.

 

Program mój prąd 5.0 - APP Energy Kielce

Jakie środki na zakup pompy ciepła można pozyskać w Kielcach z programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze umożliwia pozyskanie środków m.in. na wymianę ogrzewania budynku (w tym również na zakup pompy ciepła). W jego wypadku wysokość dotacji uzależniona jest od dochodów beneficjenta i zakresu przeprowadzanych prac. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie:

 • 66000 zł, jeżeli dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza 135000 zł;
 • 99000 zł, jeżeli miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 złotych w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 135000 zł w sytuacji, gdy dochód na osobę wynosi do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Aby otrzymać dotację w podanej wyżej wysokości, mieszkaniec Kielc musi przeprowadzić kompleksową termomodernizację swego budynku oraz wymienić w nim źródło ciepła.

Jakie dotacje mogą otrzymać mieszkańcy Kielecczyzny z programu Agroenergia?

Program Agroenergia skierowany jest do osób, które posiadają gospodarstwo rolne. Co ważne, pompę ciepła, zakupioną w jego ramach, można wykorzystać nie tylko do ogrzewania domu, lecz również do zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, wykorzystywanych do produkcji rolnej: tunelu, szklarni lub oborze. Dotacja wynosi:

 • w przypadku pompy o mocy od 10 do 30 kW – do 20 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 15000 zł;
 • w przypadku systemu o mocy od 30 do 50 kW – do 13 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 25000 zł.
 • Wsparcie nie przysługuje przy zakupie pomp ciepła o mocy poniżej 10 kW i powyżej 50 kW.
Prev Post

Kielce: Pracownik terenowy przy palach betonowych (M/K) 

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ