Do góry

 ODLEWNIE POLSKIE SA (9/2022) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu
23 maja 2022

ODLEWNIE POLSKIE SA (9/2022) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu

Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 19.05.2022 r. niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2022 roku. Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach Członkowie Rady Nadzorczej wybrali spośród siebie:

-Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza Lechowicza

-Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Kazimierza Kwietnia

-Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pani Ewy Majkowskiej,

Na posiedzeniu w dniu 23 maja 2022 r. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołała także Komitet Audytu w składzie:

Pan Tomasz Mazurczak – Przewodniczący Komitetu Audytu

Pani Ewa Majkowska – Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu

Pan Łukasz Lechowicz – Sekretarz Komitetu Audytu

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

(ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Kryteria niezależności spełnia Pan Tomasz Mazurczak oraz Pan Łukasz Lechowicz.

Mandat Komitetu Audytu wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Prev Post

ZPUE SA (10/2022) Zawarcie znaczącej umowy

Next Post

ODLEWNIE POLSKIE SA (10/2022) Powołanie Zarządu Spółki

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ