Do góry

 ZPUE SA (10/2022) Zawarcie znaczącej umowy
12 maja 2022

ZPUE SA (10/2022) Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Emitent”, „Wykonawca”), nawiązując do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, niniejszej informuje o zawarciu z dniem 11 maja 2022 r. umowy pomiędzy Emitentem a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie („Zamawiający”). Przedmiotem zawartej umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN wraz z dodatkowym wyposażeniem. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwota netto 129 896 tys. zł. Umowa została zawarta na czas oznaczony obejmujący 24 miesiące. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Prev Post

ECHO INVESTMENT SA (18/2022) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 oraz wyznaczenia daty ZWZA

Next Post

ODLEWNIE POLSKIE SA (9/2022) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ