Do góry

 MS: Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości o odwołaniu prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz kierownictwa SO Warszawa-Praga i powołaniu prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz prezesów SO w Bydgoszczy, Kielcach i Poznaniu (komunikat)
16 kwietnia 2024

MS: Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości o odwołaniu prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz kierownictwa SO Warszawa-Praga i powołaniu prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz prezesów SO w Bydgoszczy, Kielcach i Poznaniu (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza, że zgodnie z art. 27 § 1 pkt. 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej: u.s.p.), prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy „dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innymi powodami z dobrem wymiaru sprawiedliwości”.

W związku z powyższym, Ministerstwo Sprawiedliwości wzywa do przestrzegania przepisów ustawy oraz przypomina o konieczności dbałości o dobro wymiaru sprawiedliwości przy pełnieniu funkcji prezesa i wiceprezesa sądu.

Minister Sprawiedliwości może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o odwołanie prezesa sądu, który następnie podlega opinii kolegium sądu zgodnie z art. 27 § 2 ustawy o sądach powszechnych.

Z uwagi na pozytywne opinie odpowiednich kolegiów (art. 27 § 5 u.s.p.), Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał:

– 10 kwietnia 2024 r. Jarosława Teklińskiego z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce,

– 11 kwietnia 2024 r. Michała Bukiewicza z funkcji prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga,

– 11 kwietnia 2024 r. Kingę Kubuj z funkcji wiceprezeski Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

Jednocześnie informujemy, że – działając na podstawie art. 23 § 1, art. 24 § 1 i art. 26 § 1 u.s.p. – Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar powołał:

– 10 kwietnia 2024 r. Karola Ratajczaka, sędziego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, na funkcję prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,

– 11 kwietnia 2024 r. Marię Leszczyńską, sędzię Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, na funkcję prezeski Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,

– 15 kwietnia 2024 r. Małgorzatę Solecką, sędzię Sądu Okręgowego w Kielcach, na funkcję prezeski Sądu Okręgowego w Kielcach,

– 15 kwietnia 2024 r. Piotra Marciniaka, sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, na funkcję sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Prezesi sądu apelacyjnego oraz sądu okręgowego powoływani są na sześcioletnią kadencję.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Prev Post

Specjalista ds. reklamy produktów i usług Praca Zdalna (Kielce)

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ