Do góry

 KPRM: Odwołanie dyrektora Narodowego Instytutu Wolności (komunikat)
13 marca 2024

KPRM: Odwołanie dyrektora Narodowego Instytutu Wolności (komunikat)

– Informujemy, że dnia 13 marca 2024 r. Agnieszka Buczyńska, Przewodnicząca Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zdecydowała o odwołaniu Wojciecha Kaczmarczyka ze stanowiska dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przeprowadzony audyt skupił się na jednym programie i wykazał ponad 20 nieprawidłowości i uchybień. Wkrótce minister ogłosi konkurs na dyrektora NIW-CRSO, a do tego czasu instytutem kieruje Michał Braun.

– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazuje, że Agnieszka Buczyńska, Przewodnicząca Komitetu ds. Pożytku Publicznego, podjęła decyzję o odwołaniu Wojciecha Kaczmarczyka ze stanowiska dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, na skutek wyników przeprowadzonego audytu, który wykazał ponad 20 nieprawidłowości i uchybień w ramach jednego programu. Minister wkrótce ogłosi konkurs na dyrektora NIW-CRSO, a do tego czasu instytutem kieruje Michał Braun.

Wyniki monitorowania działań NIW-CRSO

A. Buczyńska podkreśliła, że wszelkie próby osłabiania organizacji społecznych przez polityków to atak na demokrację.

Zgodnie z przepisami, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego może odwołać dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przed upływem kadencji, jeśli stwierdzi działania niezgodne z prawem, zasadami rzetelności, gospodarności i celowości.

Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszka Buczyńska rozpoczęła kontrolę w zakresie przeprowadzania i stosowania procedur konkursowych Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 Edycja 2024.

Badanie przeprowadzone przez NIW-CRSO skupiło się na określonym obszarze działalności tego podmiotu i wykazało naruszenia prawa, zasad rzetelności, efektywności i celowości (zgodnie z kryteriami ustawowymi). Zidentyfikowano ponad 20 nieprawidłowości i uchybień:

W edycji 2023 programu NIW-CRSO grantu pewna organizacja nie otrzymała przyznania, mimo zalecenia panelu ekspertów. Decyzja panelu powinna być jedyną wiążącą podstawą do przyznania grantu.

Podnoszenie lub obniżanie punktacji wybranym wnioskom w sposób stronniczy,

Przyznawanie dodatkowych punktów za aspekty, które nie podlegały ocenie,

Brak regulacji wewnętrznych dotyczących procedur rozliczania dotacji,

Brak wystarczającej kontroli nad składanymi przez ekspertów oświadczeniami o bezstronności,

Brak procedur badania konfliktu interesów ekspertów zaangażowanych do oceny wniosków,

Brak kontroli rozliczania dotacji,

Nieudokumentowane losowania ekspertów wybranych do oceny wniosków i do panelu ekspertów,

Kontrola prowadzona przez KPRM za rządów Premiera Mateusza Morawieckiego stwierdziła uchybienia w rozliczaniu dotacji programów NIW – CRSO. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 września 2023 r. podpisane przez Marka Kuchcińskiego poleciło wyeliminowanie nieprawidłowości w ciągu 90 dni od dnia doręczenia, co nie zostało zrealizowane.

Organizacje społeczne odgrywają kluczową rolę w walce z niesprawiedliwością, ubóstwem, zmianami klimatycznymi i dyskryminacją. Ich obecność sprawia, że Polska staje się bardziej solidarna, sprawiedliwa i troskliwa wobec swoich obywateli – powiedziała Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

Link do raportu z kontroli znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/kontrole-2026

Nastąpiła zmiana władz Narodowego Instytutu Wolności.

Minister Agnieszka Buczyńska planuje ogłosić konkurs na dyrektora NIW-CRSO wkrótce. Do czasu jego rozstrzygnięcia, instytutem kieruje Michał Braun, doświadczony samorządowiec z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych.

Minister Agnieszka Buczyńska zapowiedziała, że wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora NIW. Zasady konkursu będą transparentne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Doświadczenie w zarządzaniu sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi, a także zrozumienie misji i celów NIW będą kluczowymi kryteriami wyboru nowego dyrektora.

Michał Braun jest doświadczonym ekspertem w obszarze partycypacji publicznej, samorządu i III Sektora. Od 3 stycznia 2024 roku pracował jako główny koordynator w zespole obsługi merytorycznej Ministra ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Agnieszki Buczyńskiej, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W styczniu pełnił również funkcję przewodniczącego Rady NIW.

Ukończyłam Europeistykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademię Managerów III Sektora Collegium Civitas. Wzięłam udział w 26 Szkole Liderów Politycznych, Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego i Szkole Reprezentacji III Sektora. Byłam uczestnikiem programu Young Elected Politicians Europejskiego Komitetu Regionów oraz finalista nagród Innovation in Politics Award oraz EduInspirator.

Od 2019 do 2024 roku był radnym w Radzie Miasta Kielce oraz członkiem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, pełniąc wcześniej funkcję przewodniczącego. Ponadto był także członkiem krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Michał Braun ma 39 lat.

*art. 6 § 2 Ustawy punkt 3 o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dz.U. z 2017 r. poz. 1909 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1618).

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez zmian w treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Prev Post

Oferta pracy – Specjalista ds. social media Odpisywanie na wiadomości Praca Zdalna (Kielce)

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ