Do góry

 Kolejny odcinek S74 w realizacji – GDDKiA zbuduje 30 km ekspresowej trasy od Cedzyny do Łagowa
29 marca 2024

Kolejny odcinek S74 w realizacji – GDDKiA zbuduje 30 km ekspresowej trasy od Cedzyny do Łagowa

Realizacja kolejnego odcinka S74 w województwie świętokrzyskim została potwierdzona, ponieważ GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i wybudowanie ekspresowej trasy między Cedzyną a Łagowem. Ten odcinek jest najdłuższy spośród sześciu realizowanych obecnie, które połączą Łódzkie, Świętokrzyskie i Podkarpacie.

Planowana budowa nowej drogi ekspresowej S74 Cedzyna – Łagów z obwodnicą Łagowa o długości około 30 km stanowi największą inwestycję drogową w historii województwa świętokrzyskiego oraz najdłuższy odcinek ekspresowej trasy w regionie. Firma Mota-Engil Central Europe, która została wybrana w przetargu jako wykonawca, ma zamiar zaprojektować i zbudować tę trasę za około 1,1 mld złotych w ciągu 39 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych. Nowa droga ma być gotowa do użytku w I kwartale 2028 roku.

Nowy odcinek drogowy S74 Kielce – Cedzyna

Planowany nowy odcinek drogi o długości około 30 km będzie przebiegał głównie po nowym śladzie na północ od istniejącej DK74, tworząc obwodnicę Łagowa. W ramach inwestycji zlokalizowanej w powiecie kieleckim planowane jest również zbudowanie czterech węzłów drogowych (Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów), obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie.

Planowane jest zbudowanie 16 wiaduktów nad autostradą S74 oraz nad drogą ekspresową, a także 13 mostów nad drogą ekspresową i innymi trasami publicznymi. Dodatkowo, planowane jest zrealizowanie ponad 30 przepustów ekologicznych, w tym zielonych mostów dla zwierząt. Ponadto, powstaną drogi dojazdowe łączące tereny sąsiednie. Szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną przedstawione po przygotowaniu projektu budowlanego przez wykonawcę oraz uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

S74 w województwie świętokrzyskim

Obecnie trwają prace nad sześcioma odcinkami drogi ekspresowej S74 o łącznej długości około 104 km województwie świętokrzyskim. Ta nowa trasa połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie oraz stworzy połączenie między węzłami autostrad A1, A2 a trasą S19 Via Carpatia.

W zeszłym roku rozpoczęły się prace budowlane na obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/S74 i łączniku północnym do obwodnicy. Te odcinki będą dostępne dla kierowców od przyszłego roku. W tym roku rozpoczną się prace budowlane na odcinku S74 Mniów – Kielce (16,4 km), które potrwają do 2026 roku, po uzyskaniu zezwolenia na inwestycję drogową. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji w styczniu 2023 roku. Dla dwóch odcinków S74: od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa (27,5 km) i od Łagowa do Opatowa (18,3 km), obecnie opracowywane są dokumentacje projektowe, a planowane jest złożenie wniosków o wydanie decyzji ZRID jeszcze w tym roku.

Umowy na realizację obu inwestycji zostały podpisane w poprzednim roku, zakończenie robót planowane jest na rok 2027. Zakończony został etap prac nad dokumentacją projektową, poprzedzający złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID dla odcinka S74 węzeł Kielce Zachód – Kielce (5 km). Trwa obecnie rozpatrywanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla około 70-kilometrowego odcinka S74 Opatów – Nisko.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Prev Post

ZAŁADUNEK/ROZŁADUNEK CIĘŻARÓWEK (M/K) | Miasto Kielce

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ