Do góry

 Kieleckie ulice i drogi: Inwestycje wspierane przez rząd
23 sierpnia 2023

Kieleckie ulice i drogi: Inwestycje wspierane przez rząd

Krajowe Centrum Badawcze i Rozwojowe ogłosiło konkurs na wnioski dotyczące dofinansowania projektów realizowanych przez uczelnie. 100 mln zł na wzmocnienie nowoczesnego szkolnictwa wyższego pochodzi z Programu Funduszy Europejskich na rzecz Rozwoju Społecznego, dzięki działaniu 1.5 Umiejętności w szkolnictwie wyższym.

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza, że 23 sierpnia 2023 r. podpisana została umowa na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) inwestycji drogowej w Kielcach. Dzięki tej inwestycji ulicom w mieście zostanie nadane większe bezpieczeństwo, a kwota dofinansowania wyniosła aż 23,5 mln zł.

Wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski podpisał zaświadczający o tym dokument, który jest gwarantem wspomnianego wsparcia finansowego.

Wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski podkreślił, że od lat staramy się o zrównoważony rozwój wszystkich regionów Polski. Dzięki staraniom Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, infrastruktura drogowa gmin, powiatów oraz miast staje się nowoczesna i bezpieczna. Wszystko to tworzy spójny i zintegrowany system transportowy w całym kraju, uzupełniający krajową sieć dróg ekspresowych i autostrad.

W ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orląt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”, rozbudowa ulic w Kielcach na długości prawie 1,8 km obejmuje prace na następujących odcinkach:

Inwestycja zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stworzenie ciągłości i spójności projektowanych odcinków dróg z istniejącą siecią dróg w mieście Kielce. Projekt zostanie zrealizowany na czterech odcinkach:

• Odcinek 1 – ul. Klonowa,

• Odcinek 2 – skrzyżowanie ul. BP. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej,

• Odcinek 3 – skrzyżowanie ul. Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej,

• Odcinek 4 – ul. Orląt Lwowskich i ul. J. Piłsudskiego.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 47 mln zł, z czego 23,5 mln zł stanowi dofinansowanie z RFRD.

Realizacja inwestycji rozpocznie się w IV kwartale 2025 r. i zostanie sfinansowana z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kieleckie przedsięwzięcie weszło w skład listy zadań miejskich potwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów 6 lutego 2023 r. Całkowita wartość wszystkich wymienionych inwestycji w miastach na prawach powiatu wynosi 382 mln zł, a łączna wartość tychże przedsięwzięć to 983 mln zł.

Wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań powiatowych i gminnych w zakresie remontów dróg objętych nabor przeprowadzony w 2023 r. zostało potwierdzone 19 lipca br. przez Prezesa Rady Ministrów. Województwo świętokrzyskie otrzymało dofinansowanie w wysokości ok. 53 mln zł na realizację 78 zadań o długości 71 km.

Do końca 2023 r. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg będzie służył wsparciem finansowym na realizację zadań remontów dróg powiatowych i gminnych. Dzięki środkom przyznanym przez Prezesa Rady Ministrów 19 lipca br., Województwo świętokrzyskie otrzymało dofinansowanie w wysokości ok. 53 mln zł na realizację 78 zadań o łącznej długości 71 km.

Ponad 900 mln zł zostało przeznaczone na realizację blisko 1,2 tys. zadań gminnych i powiatowych na 1,3 tys. km dróg lokalnych w województwie świętokrzyskim w latach 2019-2023 z programu RFRD.

W 2019 roku na 390 zadań o łącznej długości 447 km przeznaczono 240 milionów złotych.

Na 2020 rok budżet wynosi 146 milionów złotych przeznaczonych na 246 zadań o łącznej długości 282 km.

W 2021 roku budżet wynosi 145 milionów złotych na 161 zadań o długości 214 km.

Na 2022 rok planowane jest 152 miliony złotych na 157 zadań o łącznej długości 211 km.

Na 2023 rok przeznaczone są 141 miliony złotych na 104 zadania o długości 127 km.

Zadanie mostowe na rzece Kamiennej

Na liście zadań mostowych z województwa świętokrzyskiego, zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury znalazła się inwestycja obejmująca rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 744 od Tychowa Starego do Starachowic, wraz z budową obwodnicy m. Starachowice i przeprawy mostowej na rzece Kamiennej.

Konstrukcja mostu wraz z dojazdami do DW 744 zaczyna się w km ok. 35+536,68, a kończy się w km ok. 262+377,28 na DK42.

Realizacja tego przedsięwzięcia będzie trwała od 2022 do 2024 roku. Otrzymano 96 mln zł dofinansowania RFRD dla projektu o wartości 120 mln zł.

Całkowity budżet przeznaczony na wszystkie zadania mostowe, które zostały zgłoszone do naborów w okresie 2020-2023, wynosi 1,35 mld zł i dotyczy 13 zadań, o łącznej wartości 1,7 mld zł.

Zadania obwodnicowe w Świętokrzyskiem, które otrzymają dofinansowanie z RFRD

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że 3 zadania obwodnicowe w Świętokrzyskiem otrzymają dofinansowanie z RFRD w wysokości blisko 104 mln zł. Zadania te zostały zgłoszone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów.

Ministerstwo Infrastruktury podpisało w ostatnim czasie trzy ważne umowy o dofinansowanie inwestycji drogowych. W ich skład wchodzą:

• Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o długości ok. 1,35km, dofinansowana kwotą 57 mln zł;

• Realizacja południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766, od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73, dofinansowana kwotą 27,5 mln zł;

• Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu DW 786 wraz z połączeniem z DW 742 i DW 785 / Etap II Obwodnicy Włoszczowy w ciągu DW 74, dofinansowana kwotą 18,9 mln zł.

Środki na realizację tych zadań pochodzą z Programu Rozwoju Dróg Regionalnych i Lokalnych.

PAP SA publikuje te komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu odpowiada za jego treść, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Prev Post

Ostrowiec Świętokrzyski: Nowa atrakcja – Trasy pumptrack otwarte!

Next Post

Busko-Zdrój: Specjalista ds. social media Odpisywanie na wiadomości Praca Zdalna

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ