Do góry

 ODLEWNIE POLSKIE SA (3/2022) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2021 rok
20 kwietnia 2022

ODLEWNIE POLSKIE SA (3/2022) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2021 rok

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 20 kwietnia 2022 r., podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnego Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy za 2021 r. w kwocie 8 043 848,40 zł (osiem milionów czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i czterdzieści groszy) na następujących zasadach:

1.w podziale dywidendy uczestniczyć będzie 20.109.621 szt. akcji (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden akcji),

2.dywidenda na jedną akcję – 0,40 zł (czterdzieści groszy),

3.dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021 (dzień dywidendy) – 30 maja 2022 r.

4.dzień wypłaty dywidendy – 14 czerwca 2022 r.

Zarząd przedłoży powyższy wniosek Radzie Nadzorczej Spółki do opinii. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Prev Post

MFiPR: Minister Grzegorz Puda podczas Konwentu Marszałków o Funduszach Europejskich 2021-2027 (komunikat)

Next Post

Znamy już najlepszą studentkę położnictwa w Polsce

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ