Do góry

 MFiPR: będzie więcej nowoczesnych dróg w Polsce Wschodniej andndash; blisko 2,4 mld zł dofinansowania z Funduszy Europejskich (komunikat)
31 stycznia 2024

MFiPR: będzie więcej nowoczesnych dróg w Polsce Wschodniej andndash; blisko 2,4 mld zł dofinansowania z Funduszy Europejskich (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło, że w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), województwa Polski Wschodniej – podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i regionalne mazowieckie, otrzymają 2 mld 379 mln zł na rozwój dróg wojewódzkich. Inwestycje te mają na celu poprawę połączeń drogowych w regionie oraz lepszą łączność makroregionu z resztą kraju i Unią Europejską.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisało w środę umowy o dofinansowanie 9 projektów drogowych z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. W wydarzeniu uczestniczyła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz marszałkowie województw.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej podpisano 9 umów na 9 inwestycji drogowych z 5 województwami. Projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości 85 proc., co daje prawie 2,4 mld zł. Dzięki temu zostanie zmodernizowanych 214 km dróg oraz wybudowanych 17 km nowych dróg. Te inwestycje przyczynią się do lepszego skomunikowania w regionie i z resztą kraju, co przyniesie lepszy dostęp do usług, pracy i szkół – powiedziała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Minister funduszy i polityki regionalnej podkreśliła, że w polityce rozwojowej kraju będą wdrażane trzy zasady: solidarności narodowej czyli wsparcia regionów, które najbardziej potrzebują impulsu rozwojowego, poprawa jakości życia dla wszystkich oraz zwiększenie konkurencyjności w ramach Unii Europejskiej.

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jako najwyższy priorytet. Szefowa resortu podkreśliła, że województwa te otrzymają obiecane wsparcie w ramach nowej perspektywy finansowej UE do 2027 r. Program rozwoju Polski Wschodniej otrzyma rekordowe 12 mld zł, a jego częścią będzie inwestycja w rozbudowę 9 dróg wojewódzkich o wartości blisko 2,8 miliarda złotych, z czego ponad 2,3 mld zł pochodzi z Funduszy Europejskich.

Naszym celem inwestycji jest poprawa jakości połączeń do europejskiej sieci transportowej (TEN-T) poprzez modernizację ważnych węzłów logistycznych, takich jak przejścia graniczne, terminale intermodalne i węzły kolejowe. Chcemy także ułatwić przewozy publicznego transportu zbiorowego.

Planowane inwestycje obejmują budowę lub modernizację obwodnic oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wydzielenie ruchu tranzytowego z miast i wsi przyniesie liczne korzyści dla mieszkańców regionu, takie jak poprawa jakości życia, zwiększenie bezpieczeństwa oraz redukcja hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Nowe drogi w Polsce Wschodniej poprawią połączenia drogowe w regionie oraz zwiększą integrację z resztą kraju i Unią Europejską. Inwestycje będą miały pozytywny wpływ zarówno na transport towarowy, jak i osobowy, co z kolei przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i aktywności gospodarczej w regionie, a także poprawi dostęp do pracy, edukacji i innych usług publicznych dla mieszkańców.

9 projektów o łącznej wartości 2 mld 799 mln zł zostało wybranych do dofinansowania w wyniku konkurencyjnego naboru. Fundusze Europejskie przekazały na ten cel 2 mld 379 mln zł. Środki te zostaną rozdysponowane w poszczególnych województwach.

Planowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w Iłży do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w Lipsku. Całkowity koszt projektu wynosi 579 mln 178 tys. zł, z czego wkład UE wynosi 492 mln 301 tys. zł.

Planowana jest przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin-Cieszanów w województwie podkarpackim. Całkowita kwota projektu wynosi 258 mln 459 tys. zł, z czego wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 219 mln 690 tys. zł.

Planowane inwestycje drogowe w województwie podlaskim obejmują budowę i rozbudowę dróg wojewódzkich nr 679, 687 i 688. Całkowita kwota projektu wynosi 298 mln 473 tys. zł, z wkładem UE w wysokości 253 mln 702 tys. zł. Inwestycje te mają na celu poprawę infrastruktury drogowej w regionie, w tym m.in. budowę dróg w Łomży-Mężenin, Juszkowym Grodzie-Zwodzieckim oraz Tarnopolu-Siemianówce.

Planowane inwestycje drogowe województwa świętokrzyskiego obejmują rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tychów Stary- Starachowice, budowę obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 oraz budowę obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn. Wartość projektów wynosi odpowiednio: 90 mln zł, 71 mln 278 tys. zł i 154 mln 106 tys. zł, przy wkładzie UE w wysokości 76,5 mln zł, 60 mln 586 tys. zł i 130 mln 990 tys. zł.

Planowane inwestycje w województwie warmińsko-mazurskim obejmują rozbudowę międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa, na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653, o wartości 745 mln 81 tys. zł, z wkładem UE w wysokości 633 mln 319 tys. zł. Dodatkowo planowana jest budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn o wartości 303 mln 977 tys. zł, z wkładem UE w wysokości 258 mln 381 tys. zł.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, mająca na celu przyspieszenie ich rozwoju. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ma na celu stworzenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz poprawie jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej. Program obejmuje warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz część mazowieckiego (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów). Dofinansowywane będą projekty związane z biznesem, adaptacją miast do zmian klimatu, rozwojem niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochroną bioróżnorodności, rozwijaniem inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększaniem dostępności kolejowej i drogowej oraz promowaniem zrównoważonej turystyki.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 otrzyma budżet w wysokości 2,64 mld euro.

UWAGA: PAP publikuje komunikaty bez wprowadzania zmian w ich treści, zgodnie z formą dostarczoną przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść zgodnie z ustawą Prawo prasowe. (PAP)


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Prev Post

OPERATOR MASZYNY DO SORTOWANIA PALET W HOLANDII (M/K) | Praca w mieście Kielce

Next Post

Oferta pracy na stanowisko – OPERATOR CNC HEIDENHAIN W HOLANDII (M/K) (Kielce)

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ