Do góry

 Rządowe wsparcie dla budowy mostów – Nowe możliwości dla transportu w Michigan
26 czerwca 2023

Rządowe wsparcie dla budowy mostów – Nowe możliwości dla transportu w Michigan

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wsparł 8 zadań mostowych realizowanych przez samorządy w 2023 roku. Kwota dofinansowania sięgnęła 967 mln zł, co stanowi 80 proc. kosztów całkowitych, wycenionych na ponad 1,2 mld zł. Program Mosty dla Regionów zapewnił wsparcie w tworzeniu dokumentacji projektowej dla tych zadań.

Budowa mostów oraz wygodnych i bezpiecznych tras dojazdowych do tych obiektów to ważny krok do zintegrowania i połączenia regionów. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaapelował do samorządów, aby wykorzystały środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do stworzenia optymalnych warunków do przemieszczania się.

Rafał Weber, wiceprezes Ministerstwa Infrastruktury, poinformował, że rząd przeznaczył 580 milionów złotych na wsparcie czterech nowych mostów na Sanie w regionie Podkarpackim. Inwestycja obejmuje most w Sanoku, trasę Zaklików-Stalowa Wola, a także nowy most łączący Niewistkę i Jabłonicę Ruską. Decyzja o przyznanym dofinansowaniu jest już podjęta, a realizacja pierwszych zadań trwa już w najlepsze.

Od 2020 roku Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przeznaczył 1,35 mld zł na dofinansowanie zadań mostowych. Obecnie są to 13 inwestycji, w tym 8 zgłoszonych w ramach naboru w roku 2020, 4 w trakcie realizacji oraz 1 zakończona.

Pierwszym etapem realizacji przeprawy mostowej będzie przygotowanie i przeprowadzenie naboru ofert. Zgodnie z zarządzeniem wojewody lubelskiego, nabor zostanie ogłoszony w kwietniu 2023 roku.

Nowa wersja:

Realizacja przeprawy mostowej na rzece Wieprz będzie miała miejsce w Krasnymstawie, w województwie lubelskim. Inwestycja zostanie wykonana w przeciągu trzech lat, od 2024 do 2026 roku, a całkowity koszt wyniesie 38,6 mln zł. Dofinansowanie z RFRD dla władz miejskich Krasnegostawu wyniesie 30,8 mln zł.

Aby rozpocząć inwestycję pierwszym krokiem będzie ogłoszenie naboru ofert. Zgodnie z zarządzeniem wojewody lubelskiego nabor zostanie ogłoszony w kwietniu 2023 roku.

Władze miejskie Krasnymstawu zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w naborze ofert. Aby wziąć udział w naborze, należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie internetowej miasta.

Budowa mostu na Sanie przedstawia ogromne znaczenie dla regionu Podkarpacia, ponieważ będzie łączył dwie miejscowości Niewistkę i Jabłonicę Ruską. Inwestycja została przewidziana na lata 2023-2026, a jej wartość wyniesie 63,6 mln zł. Powiat Brzozowski otrzymał wsparcie z RFRD w wysokości 50,8 mln zł, które pomoże w realizacji tego przedsięwzięcia.

Nowy most na Sanie będzie miał znaczący wpływ na rozwój regionu, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli dostęp do szybszych i wygodniejszych połączeń drogowych. Inwestycja stanowić będzie istotny krok w kierunku zapewnienia lepszej infrastruktury i poprawienia jakości życia mieszkańców.

Inwestycja wybudowania nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola, wraz z budową mostu na rzece San, będzie wsparta środkami RFRD. Ogólna wartość projektu wynosi 377,9 mln zł, z czego 302,3 mln pochodzić będzie ze wspomnianego funduszu. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również budowę i przebudowę odpowiedniej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w Stalowej Woli, Brandwicy i Rzeczycy Długiej. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2024-2026. Gmina Sanok również otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości 70,4 mln zł na budowę mostu oraz dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886. Wartość inwestycji wyniesie 88 mln zł, a termin jej wykonania nastąpi w latach 2024-2026.

Nowa przeprawa mostowa na Odrze będzie stanowić istotny element rozwoju transportu w województwie śląskim. Droga wojewódzka 421, łącząca miejscowości Łubowice i Zawada Książęca, pozwoli na uzyskanie lepszego dostępu do dróg szybkiego ruchu oraz sieci dróg ekspresowych. Wartość realizacji tego zadania wyniesie 338,2 mln zł, z czego 270,5 mln zł to dofinansowanie z RFRD. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest od 2024 do 2027 roku.

Zrealizowana przeprawa mostowa na Odrze stanowić będzie uzupełnienie istniejącej infrastruktury drogowej i wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy. Pośrednio przyczyni się również do zmniejszenia zatłoczenia dróg wojewódzkich i szybszego dostępu do sieci dróg ekspresowych. Inwestycja ta jest szansą na poprawę dostępu do usług publicznych dla lokalnej społeczności.

Most na Bugu to jedno z najważniejszych przedsięwzięć samorządu powiatu siemiatyckiego. Inwestycja ma na celu połączenie gmin Jabłonna Lacka i Perlejewo, a także ułatwienie komunikacji pomiędzy nimi. Przeprawa mostowa z niezbędnymi drogami dojazdowymi zostanie wybudowana w ramach porozumienia pomiędzy powiatem siemiatyckim, powiatem sokołowskim, gminą Jabłonna Lacka oraz gminą Perlejewo. Wartość zadania szacowana jest na 151 mln zł, z czego 120,8 mln zł stanowić będzie wsparcie Funduszu. Prace planowane są na lata 2024-2025.

Budowa mostu na Noteci to inwestycja która będzie realizowana przez władze samorządowe województwa lubuskiego. Zadanie to polegać będzie na wymianie istniejącego mostu na terenie gmin Zwierzyn i Drezdenko. Łączna wartość projektu wynosi 44,2 mln zł, a z uwagi na wsparcie ze środków RFRD w wysokości 35,4 mln zł, będzie on możliwy do realizacji. Prace budowlane mają rozpocząć się w 2024 roku i zakończyć w 2025 roku.

Most nad Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą będzie wspaniałym uzupełnieniem infrastruktury miejskiej Kędzierzyna-Koźla. Inwestycja wyniesie 107,4 mln zł, a pozyskane 85,9 mln zł ze środków z RFRD wskażą wyraźnym kierunkiem jej realizacji w latach 2023-2025.

1. W ramach programu RDRD w latach 2021-2022 zostały dofinansowane cztery zadania. Wśród nich znalazła się budowa mostu na Sole oraz przebudowa połączenia drogowego z drogą wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w Porąbce (powiat bielski). Zadanie to ma wartość 29 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 23,2 mln zł. Czas realizacji zadania to lata 2021-2024.

2. Ze wsparcia finansowego RDRD skorzystają również mieszkańcy innych regionów kraju. W ramach tego programu planowana jest budowa nowoczesnej kolei wąskotorowej, połączenia drogi wojewódzkiej z gminną oraz modernizacja infrastruktury wodnej w regionie Północnej Wielkopolski. Szacowana wartość tych projektów wynosić będzie ponad 100 mln zł, a dofinansowanie z unijnych środków wyniesie ok. 80 mln zł.

3. Innym ważnym zadaniem objętym programem RDRD jest budowa sieci ścieżek rowerowych w powiatach wieluńskim i kutnowskim. Projekt ten obejmuje budowę ok. 60 km tras rowerowych, których budowa potrwa do 2022 r. i będzie kosztować ok. 12 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosić będzie ok. 9 mln zł.

Rozpoczęcie budowy mostu na rzece Kamiennej wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 744 k. Starachowic (województwo świętokrzyskie) planowane jest na 2021 rok zaś zakończenie budowy na 2024 rok. Wartość zadania to 120 mln zł, z czego 96 mln zł to dofinansowanie budowy.

Realizacja przedsięwzięcia budowy mostu na rzece San, wraz z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec oraz rozbudową węzła drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94 (województwo podkarpackie) została oszacowana na kwotę 196 mln zł, z czego finansowanie z budżetu państwa wyniesie 156,8 mln zł. Przewidywany termin realizacji projektu to lata 2023-2025.

Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Narew pomiędzy Łęgiem Przedmiejskim a Teodorowem w województwie mazowieckim (powiat ostrołęcki) będzie kosztować 123 mln zł, z czego 98,4 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania. Prace mają zostać zakończone w latach 2022-2026.

Realizacja projektu dobiegła końca. W 2020 i 2021 roku gmina Kruszwica wykorzystała środki RFRD, aby zrealizować budowę mostu nad rzeką Noteć i przebudowę gminnej drogi nr 150833C w miejscowości Kobylniki. Ryczałtowa wartość projektu wyniosła 10,4 mln zł, z czego 8,3 mln zł pochodziło z funduszy RFRD.

Ministerstwo Infrastruktury bierze odpowiedzialność za zorganizowanie, przeprowadzenie i weryfikację zadań związanych z budową mostów, które znajdują się na drogach wojewódzkich, powiatowych lub gminnych. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg może być udzielone na projekty, które uzyskały dotacje przez program Mosty dla Regionów. Dofinansowanie obejmuje projekty związane z budową, odnową lub remontem dojazdu do mostów, a ich wysokość wynosi aż 80 procent kosztów realizacji.

Program Mosty dla Regionów ma na celu wspomaganie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w podejmowaniu działań mających na celu opracowanie dokumentacji projektowej dla przepraw mostowych. Inicjatywę tę zarządza minister właściwy do spraw rozwoju. Obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uwzględnia 11 kolejnych wniosków o wsparcie finansowe w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej dla inwestycji samorządowych.

Serwis PAP publikuje komunikaty bez żadnych zmian w ich treści i formie, w jakiej zostały dostarczone przez nadawcę. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść komunikatu, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Prev Post

Kolej Plus: Skróć czas podróży pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Kielcami

Next Post

Poznaj najlepsze polskie uzdrowiska – VIII edycja EKO HESTIA SPA

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ