Do góry

 ZPUE SA (32/2022) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w ramach nabycia akcji własnych ZPUE S.A.
28 października 2022

ZPUE SA (32/2022) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w ramach nabycia akcji własnych ZPUE S.A.

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 w sprawie nabycia akcji własnych, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz w celu wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 70 pkt 1 Ustawy, niniejszym informuje, że w dniu 26 października 2022 r. doszło do przekroczenia przez Spółkę progu 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Powyższa zmiana udziału nastąpiła w wyniku zrealizowania w dniu 26 października 2022 r. transakcji pakietowej, w ramach której Spółka nabyła 248.014 akcji własnych Spółki („Transakcja”). Nabyte akcje stanowią 17,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 248.014 głosów, co stanowi 13,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabycie akcji nastąpiło w oparciu o uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spóki: nr 5/03/2021 z dnia 16 marca 2021 r., nr 31/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., nr 5/09/2022 z dnia 27 września 2022 r.

Przed dokonaniem powyższego nabycia, Spółka posiadała 331.972 akcje własne Spółki, stanowiące 23,71% ogólnej liczby akcji Spółki oraz uprawniające do 331.972 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku powyższego nabycia Spółka posiada 579.986 akcji własnych, stanowiących 41,43% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 579.986 głosów, co stanowi 32,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka nie wykonuje prawa głosu z tytułu posiadanych akcji własnych.

Podmioty zależne Spółki nie posiadają akcji Spółki oraz brak jest w stosunku do Spółki podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. Spółki nie dotyczy art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Prev Post

Ostrowiec Świętokrzyski: Nowe autobusy miejskie

Next Post

ZPUE SA (33/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ZPUE S.A.

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ