Do góry

 ZPUE SA (29/2022) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu znaczącej umowy kredytowej
26 października 2022

ZPUE SA (29/2022) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu znaczącej umowy kredytowej

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), Zarząd ZPUE S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje opóźnioną w dniu 20 października 2022 r. informację poufną dotyczącą zawarcia Umowy o kredyt długoterminowy pomiędzy Spółką a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiot stanowi udostępnienie Spółce kredytu w wysokości 100 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie skupu akcji własnych („Informacja Poufna”).

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 20 października 2022 r. Umowy o kredyt długoterminowy („Umowa kredytu”) pomiędzy Spółką a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank). Zgodnie z warunkami Umowy kredytu, Bank udostępni Spółce kredyt długoterminowy w wysokości 100 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie skupu akcji własnych Spółki. Wypłata kredytu może zostać dokonana w terminie od dnia zawarcia Umowy kredytu do dnia 31 grudnia 2022 r., przy czym termin spłaty kredytu ustalono na dzień 17 grudnia 2027 r. Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań z tytułu Umowy kredytu stanowią: ustanowienie przez Spółkę hipoteki łącznej do kwoty 125 mln zł na wyszczególnionych nieruchomościach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego. Pozostałe warunki Umowy kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.”

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Prev Post

ZPUE SA (30/2022) Nabycie akcji własnych przez ZPUE S.A.

Next Post

MON: Wspólnie uczcijmy 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (komunikat)

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ