Do góry

 ZPUE SA (15/2022) Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZPUE S.A.
26 lipca 2022

ZPUE SA (15/2022) Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZPUE S.A.

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie informuje, iż w dniu dzisiejszym w serwisie internetowym Polskiej Agencji Prasowej zostało opublikowane zawiadomienie dotyczące zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZPUE S.A. o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 77a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), mBank S.A. prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Biuro maklerskie mBanku („Biuro maklerskie mBanku”), jako podmiot pośredniczący, zawiadamia o zamiarze ogłoszenia na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej:

1. firma (nazwa) wzywającego, a w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną – jego imię i nazwisko:

? ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowej,

? Koronea sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowej,

? Pan Michał Wypychewicz;

2. liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie: 416.316 (czterysta szesnaście tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela;

3. dane podmiotu pośredniczącego: mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, Polska;

4. cena po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje: 269,08 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiem groszy) za jedną akcję.”

Link do powyższego zawiadomienia: https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/43052773,zawiadomienie-o-zamiarze-ogloszenia-wezwania-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-zpue-sa

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Prev Post

Ostrowiec Świętokrzyski: Na ul. Jana Samsonowicza i ul. 11-go listopada praca wre

Next Post

ZBIÓR PORZECZEK W HOLANDII (M/K) | Praca w mieście Kielce

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ