Do góry

 Komunikat KNF
14 lutego 2022

Komunikat KNF

W głosowaniu udział wzięli:

Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki

Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

1 Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru objęcia przez WBN Holding Limited, podmiot zależny od Zygmunta Solorza, akcji Plus Banku SA („Bank”), w liczbie powodującej przekroczenie 20% udziału w kapitale zakładowym Banku.

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej spółce:

Telbridge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach Zakres świadczonych przez Telbridge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje usługę inicjowania transakcji płatniczej (Payment Initiation Service – PIS). 3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym spółce:

International Personal Finance PLC z siedzibą w Anglii – z dniem 22 lutego 2022 r.

kom abs


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Prev Post

ODLEWNIE POLSKIE SA (2/2022) Zmiana udziału w kapitale zakładowym Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

Next Post

Podczas Targów ENEX Nowa Energia Tigo Energy zaprezentuje instalatorom systemów fotowoltaicznych możliwości platformy Energy Intelligence

post-bars
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ