Do góry

 30-lecie SKOK Energia: kiedyś uczyli Polaków kapitalizmu, dziś niwelują jego niedoskonałości
9 lutego 2024

30-lecie SKOK Energia: kiedyś uczyli Polaków kapitalizmu, dziś niwelują jego niedoskonałości

Z pewnością nikt z założycieli pierwszej w Polsce Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w 1992 roku nie przewidział, że po trzech dekadach niewielka placówka przy Elektrowni „Kozienice” będzie obsługiwać ponad dziesięć tysięcy członków w kilkunastu lokalizacjach i zarządzać ponad 100 mln zł aktywów.

Opowieść o pierwszym polskim SKOK-u to historia wyzwań, szans i nadziei, z którymi zmierzało się społeczeństwo przez ostatnie trzydzieści lat.

Dla młodszych czytelników, dla których otwarte granice, innowacyjne technologie i niskie bezrobocie są normą, przeniesienie się do lat 90. przypomina podróż na inną planetę. Transformacja gospodarcza była ogromnym wyzwaniem dla mieszkańców regionów Polski, wiążącym się z ryzykiem wykluczenia finansowego i społecznego, masowymi zwolnieniami oraz trudnościami z dostępem do kredytu. To właśnie w takich okolicznościach, z inicjatywy Kazimierza Kusia i Andrzeja Gałązkiewicza, działaczy „Solidarności” w Elektrowni „Kozienice”, rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

„Początki naszej Kasy były bardzo skromne. Dzięki przychylności zarządu Elektrowni >>Kozienice<< mieliśmy do dyspozycji jeden pokój, dwa komputery, paru oddelegowanych pracowników i nieoprocentowaną pożyczkę. Kapitał zakładowy wsparły też wkłady własne 60 członków-założycieli” – wspomina Andrzej Gałązkiewicz długoletni przewodniczący Rady Nadzorczej SKOK Energia, pionier ruchu SKOK w Polsce.

SKOK Energia została założona z myślą o wsparciu osób nisko uposażonych i wykluczonych finansowo, które nie miały szans na korzystne warunki oferowane przez tradycyjne banki. Stopniowo rozszerzała swoją działalność, aby obsłużyć coraz szersze rzesze ludzi spoza zakładów pracy, gdzie początkowo działała. W 2000 roku SKOK Energia połączyła się ze SKOK Pracowników Oświaty w Pionkach, co przyczyniło się do powiększenia jej bazy członkowskiej.

Podobnie jak innym twórcom bliźniaczych Kas tworzących się wówczas na terenie całego kraju, założycielom SKOK Energia przyświecała idea wsparcia osób nisko uposażonych, którym brakowało atrakcyjnych ofert pożyczek i innych usług finansowych. Zaczęła od obsługi w zakładach pracy, ale szybko rozszerzyła swoją działalność, aby dotrzeć do coraz większej liczby klientów. Połączenie ze SKOK Pracowników Oświaty w Pionkach w 2000 roku było kolejnym krokiem w rozwoju tej instytucji.

„Dla wielu osób była to pierwsza lekcja kapitalizmu, niepozbawionego jednak, dzięki staraniom naszych pracowników, empatii i wymiaru solidaryzmu społecznego. Kasa nie była tworzona przez milionerów dla innych milionerów, tylko przez zwykłych, ciężko pracujących ludzi” – wspomina Wiesław Jakóbiak, przewodniczący Rady Nadzorczej związany z ruchem SKOK od początku jego istnienia.

Po roku 2012 Komisja Nadzoru Finansowego przejęła nadzór nad kasami. W 2015 roku Janusz Wnuk został zatwierdzony przez KNF na prezesa zarządu SKOK Energia. Proces łączenia zarządów SKOK Bogdanka i SKOK Energia, inicjowany w czerwcu 2018 roku, pozwolił na połączenie obu struktur organizacyjnych w ramach grupy kapitałowej ENEA, działającej przy dwóch dużych zakładach: Elektrowni Kozienice (Enea Wytwarzanie) oraz kopalni Bogdanka (LW Bogdanka S.A.). W rezultacie powstała jedna duża Kasa z silnymi więzami organizacyjnymi.

„Gdybym miał w dwóch słowach podsumować efekty naszego połączenia z 30 czerwca 2018 roku, powiedziałbym: bezpieczeństwo, stabilność i rozwój. W obu obszarach jesteśmy dziś na innym poziomie, nie musimy się zastanawiać, w co zainwestować, a co odsunąć na dalszy plan, gdyż jesteśmy więksi i silniejsi. Cieszy mnie fakt, że SKOK Energia jest dobrze zorganizowaną, profesjonalnie rozwijająca się organizacją” – wyjaśnia Czesław Brzyski, wiceprezes dawnej SKOK Bogdanka, a obecnie członek Rady Nadzorczej SKOK Energia.

„Połączenie potencjału członkowskiego Kas daje podstawę do dalszego wzrostu i rozwoju organizacji, ale też stabilizuje cały sektor kas. Na początek współpracy zdecydowaliśmy o zmianie z dniem 15.05.2019 r. nazwy Kasy na SKOK Energia oraz zdefiniowanie wspólnego logo. Nazwa SKOK Energia w sposób naturalny łączy nasz zapał, zaangażowanie, znosi ograniczenia związane z przypisaniem nazwy Kasy do miejsca prowadzenia działalności” – wyjaśnia prezes zarządu SKOK Energia Janusz Wnuk.

„Pamiętamy o historii naszej SKOK, z której jesteśmy dumni, ale koncentrujemy się na przyszłości. Dzisiejsza SKOK ENERGIA to nowoczesna Kasa, dysponująca wykwalifikowaną kadrą pracowniczą z silnym zapleczem finansowo-eksperckim. Utrzymujący się współczynnik kapitałowy na poziomie 18,26 proc. (stan na dzień 31.12.2023r.) potwierdza finansową solidność Kasy. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale priorytetem jest dalszy rozwój i optymalizacja procesów” – informuje Iwona Chrząszcz, wiceprezes zarządu ds. finansowo-księgowych.

„Obecnie SKOK Energia to Kasa oferująca uniwersalne usługi i produkty finansowe poprzez sieć placówek, bankowość internetową (eSKOK), telefoniczną i mobilną (mSKOK), wielowalutową kartę płatniczą pozwalającą wypłacać pieniądze w każdym bankomacie w tym płatności telefonem w ramach usługi GPay” – stwierdza Dorota Jonik, dyrektor ds. sieci sprzedaży.

W roku 2019 dawna SKOK Świętokrzyska dołączyła do SKOK Energia, zrzeszając pracowników placówek służby zdrowia w Kielcach.

Organizacja, która przez lata prowadzi działalność, ma stabilne i silne podstawy finansowe.

SKOK Energia oferuje szeroki wachlarz usług i produktów finansowych.

W ofercie Kasy znajdują się również pożyczki gotówkowe, kredyty mieszkaniowe zabezpieczone hipoteką, a także realizacja płatności rachunków krajowych oraz międzynarodowych poprzez usługę WESTERN UNION.

„W ramach świadczonych usług dysponujemy ubezpieczeniami na życie, majątkowymi, komunikacyjnymi oraz wieloma innymi” – dodaje.

SKOK Energia kładzie duży nacisk na etyczną stronę swojej działalności, co skutkuje podejmowaniem świadomych i odpowiedzialnych działań mających na celu troskę o ludzi. Przejawem tego jest aktywność społeczna i edukacyjna, a także wsparcie dla placówek oświatowych, sportowych, kulturalnych i domów opieki.

„Przez ponad trzy dekady w Polsce zmieniło się niemal wszystko, ale nie zmieniła się nasza główna misja. Jest to rodzaj służby całemu społeczeństwu, gdzie SKOK Energia nie tylko wspiera finansowo i bierze udział w akcjach pomocowych, ale prowadzi również szeroko zakrojoną akcję edukacji finansowej skierowaną m.in. do młodzieży” – tłumaczy inspektor kredytowy Grzegorz Przybysz, pracownik Kasy ze stażem niemal 25 lat w tej SKOK odpowiedzialny za szkolenia z zakresu edukacji finansowej.

„W swojej strategii Kasa zakłada, że jej działalność powinna być efektywna i bezpieczna. Depozyty w SKOK Energia gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości w złotych kwoty 100 tys. euro. Ta strategia w powiązaniu z odpowiedzialnością za powierzone oszczędności członków jest z powodzeniem realizowana” – deklaruje prezes zarządu SKOK Energia Janusz Wnuk, uhonorowany za swoją działalność w roku 2019 Nagrodą Feniksa.

Bezpieczeństwo depozytów jest kluczowym elementem dla prowadzenia działalności Kasy, a nasza najwyższa priorytetem.

Nagroda jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym za osiągnięcia w rozwoju i promocji idei SKOK w Polsce i za granicą. Prezes uważa, że jest to potwierdzenie wysokiego poziomu zarządzania i świadczenia usług przez SKOK Energia.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Prev Post

Praca na stanowisku – OPERATOR CNC HEIDENHAIN W HOLANDII (M/K) (Kielce)

Next Post

Praca na stanowisku: ORDER PICKER W MAGAZYNIE Z ARTYKUŁAMI MROŻONYMI (M/K) (Kielce)

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ