Do góry

 Rząd wspiera budowę obwodnicy Sandomierza
13 lipca 2023

Rząd wspiera budowę obwodnicy Sandomierza

W celu doskonalenia opieki nad osobami starszymi lub z niepełnosprawnościami, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zapewnia bezpłatne szkolenia dla opiekunów oraz wolontariuszy. Projekt „Region Dobrego Wsparcia” zostanie wzmocniony przez wykorzystanie nowoczesnego fantomu geriatrycznego, który umożliwi zapoznanie się z wymaganiami i potrzebami osób starszych lub z niepełnosprawnościami.

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przeznaczył 57 mln zł na budowę obwodnicy Sandomierza o długości 1,35 km. Łączny koszt inwestycji, realizowanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, to 96 mln zł. Prace na budowie obwodnicy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 723 zostaną zakończone w IV kwartale 2027 r.

13 lipca 2023 r. wiceminister infrastruktury Rafał Weber zawarł umowę o dofinansowanie nowej inwestycji – budowy odcinka drogi wojewódzkiej 723, który jednocześnie będzie stanowił obwodnicę Sandomierza. Dzięki tej inwestycji zwiększy się poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej Sandomierza i jego okolic.

Oto trzy inwestycje, które zostały zgłoszone do RFRD i na które w ramach tego programu przyznano dofinansowanie sięgające łącznie 104 mln zł:

• budowa obwodnicy Sandomierza, przyznane dofinansowanie w wysokości 57 mln zł (umowa została podpisana),

• budowa południowej obwodnicy Morawicy, przyznane dofinansowanie w wysokości 27,5 mln zł (umowa została podpisana),

• budowa obwodnicy Włoszczowy, przyznane dofinansowanie w wysokości 18,9 mln zł (umowa została podpisana).

800 mln zł z programu RFRD zostało przeznaczone na realizację 1204 zadań gminnych i powiatowych na 1 281 km dróg lokalnych w województwie świętokrzyskim w latach 2019-2023:

• ponad 300 projektów zostało już zrealizowanych,

• następne 600 projektów jest w trakcie realizacji,

• pozostałe 300 projektów jest w trakcie przygotowywania do realizacji.

RFRD – inwestycje w naszym województwie

W 2019 roku dofinansowano 390 zadań, których długość wynosiła 447 km, a kwota dofinansowania wynosiła 240 mln zł.

Rok 2020 to dofinansowanie 246 zadań o łącznej długości 282 km, zaś kwota dofinansowania wyniosła 146 mln zł.

W 2021 roku przekazano 145 mln zł na 161 zadań o łącznej długości 214 km.

Rok 2022 to dofinansowanie 157 zadań, których całkowita długość wyniosła 211 km, a kwota dofinansowania 152 mln zł.

W 2023 roku kwotą 141 mln zł dofinansowano 104 zadania o łącznej długości 127 km.

Ponadto w 2021 r. na zadania poprawiające bezpieczeństwo pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych przekazano 45,5 mln zł. W wyniku tego dofinansowania 146 zadań miało na celu modernizację 186 przejść dla pieszych.

Władze Kielc wnioskowały o dofinansowanie z RFRD jednego zadania miejskiego z województwa świętokrzyskiego. Inwestycja, której dotyczy wniosek, dotyczy poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę wybranych ulic oraz skrzyżowań w Kielcach. Kwota dofinansowania z RFRD wynosi 23,5 mln zł, a wartość zadania to łącznie 47 mln zł.

Dofinansowanie z RFRD pozwoli na wprowadzenie konkretnych inwestycji i poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców Kielc. Wszystko to w ramach zadania miejskiego, którego kwota dofinansowania została przyznana przez województwo świętokrzyskie.

Inwestycja zmodernizowanych ulic o długości ok. 1,8 km ma być ukończona w IV kwartale 2025 r.

6 lutego 2023 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań miejskich na terenie miast na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Przeznaczono na to łącznie 382,4 mln zł z Funduszu Rozwoju Regionalnego, które w połączeniu z innymi środkami pozwolą na realizację wszystkich 18 zadań o łącznej wartości 983 mln zł.

W woj. świętokrzyskim zostanie zrealizowane zadanie mostowe w ramach dofinansowania RFRD. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy miasta Starachowice i przeprawy mostowej na rzece Kamiennej oraz dojazdowych dróg do obwodnicy. Całkowita wartość inwestycji, która będzie realizowana w latach 2022-2024 wynosi 120 mln zł, z czego 96 mln zł pochodzi z dofinansowania RFRD.

Realizacja tego zadania będzie przynosić wymierne korzyści zarówno dla mieszkańców regionu, jak i dla przewoźników. Przede wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo na drodze oraz przepustowość szlaku komunikacyjnego, a także zostanie poprawiona jakość powietrza i zmniejszy się hałas. Inwestycja ta jest zatem niezwykle ważna dla całego regionu.

Łączna wartość 13 projektów mostowych zgłoszonych w naborach w latach 2020-2023 wynosi 1,69 mld zł, z czego 1,35 mld zł stanowi dofinansowanie w ramach tych inwestycji.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP są przekazywane bez jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego zawartość, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Prev Post

Krok w stronę zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce Wschodniej – MFIPR ogłasza nabór wniosków

Next Post

Centralna Dolina Wodorowa – Nowy Projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ