Do góry

 Finansowe wsparcie dla budowy szybkiej komunikacji: Przegląd polityki rządowej
4 kwietnia 2023

Finansowe wsparcie dla budowy szybkiej komunikacji: Przegląd polityki rządowej

Inwestycje drogowe w Polsce, współfinansowane przez Unię Europejską z Programu Infrastruktura i Środowisko, są ważnym elementem Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Tym razem tablice z informacjami dotyczącymi dofinansowania z Funduszu Spójności stanęły przy odcinkach dróg ekspresowych S7, S61, S19 i S52.

Inwestycja w woj. podkarpackim, współfinansowana przez UE, pozwoliła na budowę blisko 30 km drogi S19 pomiędzy węzłami Nisko Południe i Sokołów Małopolski Północ. Droga została wyposażona w dwie jezdnie o szerokości 3,5 m każda, oddzielone pasem zieleni o szerokości 5 m. Budowa obejmowała także cztery skrzyżowania: Podgórze, Nowy Kamień, Kamień oraz Sokołów Małopolski Północ, a także mosty, wiadukty i cztery miejsca obsługi podróżnych. Ponadto, wybudowano dodatkowe drogi, aby umożliwić łatwy dostęp do S19 i okolicznych terenów.

Droga została wyposażona w szereg udogodnień, takich jak chodniki, ścieżki rowerowe, pasy awaryjne i zatoki autobusowe. Aby ochronić mieszkańców i środowisko, zainstalowano ekrany akustyczne, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe oraz ogrodzenia z systemem zarządzania ruchem. Wykonano także przepusty, przejścia dla zwierząt, kanalizację deszczową i burzową oraz urządzenia podczyszczające wody. Ponadto, przy drodze nasadzono zieleń, a także zainstalowano oświetlenie drogowe i sieci elektryczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne i telekomunikacyjne.

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na okres 2014-2020. Łączna wartość całej inwestycji wyniosła 265 mln euro, z czego 137 mln euro pochodziło z Funduszu Spójności.

W ramach projektu zrealizowano inwestycję, której celem było wzmocnienie transportu drogowego. A dokładnie, wybudowano 19-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Moczydło i Miechów. Łącznie powstały dwa węzły: Miechów, łączący się z drogą wojewódzką DW783 i Książ, z drogą lokalną 1219. Ponadto, w Małoszowie i Giebułtowie zbudowano miejsca obsługi podróżnych. Wszystko to zostało sfinansowane dzięki wsparciu w wysokości 120 mln euro z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zgodnie z informacjami Komisji Europejskiej, inwestycja w odcinek S7 pomoże w połączeniu miast tego regionu z siecią TEN-T oraz skróci czas podróży pomiędzy Krakowem i Kielcami. Efektywny transport drogowy przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności UE na arenie międzynarodowej, poprawy wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a także stworzy szansę na lokalny rozwój gospodarczy.

Północna obwodnica Krakowa to ważny element planowanej trasy S7. Długości 11,5 km inwestycja będzie pełnić funkcję domykającą system obwodnic wokół miasta, umożliwiając komfortowe i szybkie poruszanie się po Krakowie.

Trasa rozpocznie się w Modlnicy, skąd połączy się z istniejącym odcinkiem S52, a jej zakończenie przygotowano na planowanym węźle Kraków-Mistrzejowice, gdzie posłuży jako połączenie z planowaną drogą ekspresową S7. Umożliwi to dojazd do obwodnicy, poprzez trzy nowe węzły: Zielonki, Węgrzce i Batowice, z którymi skomunikowana zostanie z drogami krajowymi, wojewódzkimi i lokalnymi.

Łączna wartość inwestycji w północno-wschodniej Polsce wynosi 465 mln euro, z czego 228 mln euro pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to odcinek drogi ekspresowej S61, który ma na celu skrócenie czasu przejazdu między Warszawą a granicą z Litwą.

Fundusz Spójności wspiera budowę odcinka drogi ekspresowej S61 między węzłami Podborze i Śniadowo, który zapewni bezpieczniejszy i szybszy transport pomiędzy oboma państwami.

Projekt zawiera zarówno budowę nowych węzłów Podborze i Komorowo, jak i przebudowę istniejących odcinków drogi ekspresowej S8 i drogi wojewódzkiej DW627. Przy budowie tych dróg zostanie wzięta pod uwagę ochrona środowiska poprzez stworzenie systemu odprowadzania wód deszczowych i kanalizacji burzowej, urządzeń podczyszczających oraz ekranów akustycznych i przejść dla zwierząt. Dodatkowo, wzdłuż dróg zostanie posadzona zieleń przydrożna.

Inwestycja budowy odcinka węzeł Podborze – węzeł Śniadowo drogi ekspresowej S61 będzie kosztować około 225 mln euro. W tym wkład Unijnego Funduszu Spójności będzie znaczący, bo stanowić będzie ponad połowę tej kwoty, czyli 124 mln 701 tys. euro.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Prev Post

Oferta pracy Kielce – PRODUKCJA CIASTEK – OPERATOR LINII (M/K)

Next Post

Praca: Specjalista ds. Obsługi Klienta Odpisywanie na wiadomości Praca Zdalna (Kielce)

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ