Do góry

 STALPROFIL SA (4/2023) Informacja o zawarciu przez STALPROFIL S.A. umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. na budowę gazociągu DN 400 relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce
22 lutego 2023

STALPROFIL SA (4/2023) Informacja o zawarciu przez STALPROFIL S.A. umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. na budowę gazociągu DN 400 relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce

Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka, Wykonawca) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 13 lutego 2023 roku informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. Spółka zawarła z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiące Zadanie nr 1B, realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce” o długości ok. 8,8 km.

Wartość robót będących przedmiotem umowy wynosi 38,7 mln PLN brutto.

Umowa przewiduje, iż realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 11 miesięcy od zawarcia umowy.

Zawarta umowa będzie miała wpływ na poziom generowanych przez Spółkę przychodów w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu, obsługiwanym przez samobilansujący się Oddział STALPROFIL S.A. w Zabrzu, który jest odpowiedzialny za wykonawstwo robót budowlanych w ramach przedmiotowej Umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Prev Post

Lubuski samorząd inwestuje fundusze unijne w rozwój transportu kolejowego

Next Post

Polski sport dla Ukrainy. Nowa wystawa pokazuje dramat wojny, ale i ogrom solidarności

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ