Do góry

 ZPUE SA (36/2022) Informacja o zamiarze przymusowego wykupu akcji ZPUE S.A. i zawieszeniu notowań
2 grudnia 2022

ZPUE SA (36/2022) Informacja o zamiarze przymusowego wykupu akcji ZPUE S.A. i zawieszeniu notowań

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”) informuje o opublikowaniu w dniu dzisiejszym w serwisie internetowym Polskiej Agencji Prasowej ogłoszenia o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu („Przymusowy Wykup”).

Przymusowy Wykup został ogłoszony na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podmiotami żądającymi sprzedaży akcji Spółki są akcjonariusze działający w porozumieniu, tj.: Spółka, Koronea Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, Pan Michał Wypychewicz, którzy łącznie posiadają ponad 95% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przedmiot Przymusowego Wykupu stanowią wszystkie akcje Spółki będące w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 28.575 akcje stanowiące ok. 2,04 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 28.575 głosów, co stanowi ok. 1,59 % udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przymusowy Wykup rozpoczyna się w dniu 2 grudnia 2022 r., przy czym dzień wykupu został ustalony na dzień 7 grudnia 2022 r. Cena wykupu jednej akcji wynosi 390,00 zł. Podmiotem pośredniczącym w Przymusowym Wykupie jest mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku w Warszawie.

W związku z powyższym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął uchwałę nr 1122/2022 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami ZPUE S.A. [Uchwała]. Zgodnie z Uchwałą Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami Spółki od dnia 2 grudnia 2022 r.

Pełna treść komunikatu w sprawie Przymusowego Wykupu dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej pod adresem:

https://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/44106774,informacja-o-zamiarze-nabycia-akcji-zpue-sa-w-drodze-przymusowego-wykupu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Prev Post

ZPUE SA (35/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A. oraz treść projektów uchwał

Next Post

W której gminie najlepiej się mieszka? Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”

post-bars

Może Ci się spodoba

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ