Do góry

 VISTAL GDYNIA SA (34/2022) Doręczenie Spółce pozwu o zapłatę GDDKiA
26 sierpnia 2022

VISTAL GDYNIA SA (34/2022) Doręczenie Spółce pozwu o zapłatę GDDKiA

Zarząd Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022 r. Spółka otrzymała ze strony Okręgowego Sądu w Warszawie pozew Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad („GDDKiA”) o zapłatę kwoty 4.403,848,71PLN, na którą składają się kwoty:

1) 1.479.511,46 zł z odsetkami od dnia 20 grudnia 2017 r.

2) 792.262,31 zł z odsetkami od dnia 31 stycznia 2018 r.

3) 1.337.628,37 zł z odsetkami od dnia 11 kwietnia 2018 r.

4) 740.034,63 zł z odsetkami od dnia 15 maja 2018 r.

5) 54.411,94 zł z odsetkami od dnia 14 lipca 2018 r.

Podstawą żądania pozwu, według twierdzeń GDDKiA jest zaniechanie regulowania zobowiązań w stosunku do podwykonawców realizujących prace związane z umową zawarta pomiędzy GDDKiA a Spółką jako członkiem konsorcjum utworzonego wraz z Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Kielcach dotyczącą realizacji zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiego w ciągu drogi krajowej nr 73”, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 58/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Zarząd Spółki dokona szczegółowej analizy pozwu i podejmie wszelkie niezbędne działania mające na cele ochronę interesu Spółki, w tym w pierwszej kolejności złoży stosowną odpowiedź na pozew.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady _UE_ Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Prev Post

ZPUE SA (16/2022) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZPUE S.A.

Next Post

Opery, balet i spektakle teatralne wracają na wielki ekran Multikina. Ruszyła sprzedaż biletów na sezon 2022-2023

post-bars
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ